Články a literatura

27.04.2011 15:40

Kabalapřijetí moudrosti

Lidská mysl má své hranice. Jak ale pojmout vesmír ve své nekonečnosti, variabilnosti a multidimenzionálnosti? Vesmírné zákony se dají zapsat jednoduše, byť jen moudrá a vědomá bytost pochopí a prožije jejich univerzální platnost. Ale jak pojmout vesmír a jeho mentálního Tvůrce?

 

Tradice, která obsahuje symbolický model vesmíru, s nímž je možno holograficky a energeticky pracovat, je tradice zvaná Kabala. V jejím centru stojí posvátný Strom života-jednoduchý, ale dobře prakticky použitelný model pro terapii, meditaci, rituály, uvědomění, porozumění, spojení se se sebou ve své celosti, atd. Můžete být jakéhokoliv vyznání, filosofického názoru či mystické tradice, tento model je všeobsahující a využít ho může kdokoliv má zájem nahlédnout do tajemství mikro a makrokosmu.

 

Na úvod je dobré přečíst si o tomto systému knihu (doporuč. Maggy Whitehouseová-Kabala) a poté se každý musí rozhodnout, jestli chce vstoupit do skutečné transformace a procesu uvědomění nebo ne. Kabalistická cesta vede k upřímnosti, k pročištění emocí, ke změně mentálních vzorců, k pokoře k tvořitelově vůli a životu, k poznání své malosti a velikosti.

Můžeme zjistit příčiny našich úspěchů a neúspěchů, příčiny emocí a nemocí, zákony vyšších světů, které ovlivňují i nás v naší hmotné realitě.

 Můžeme poznat svůj potenciál, abychom ho mohli v životě použít.  

Můžeme poznat hloubku a moudrost života, která je praktická a pomáhá nám v životě, ve vztazích, v práci, při důležitém rozhodování, v krizových situacích, atd.

 

Takže je potřeba jen setřít s Kabaly její nádech tajemna a nepřístupna a odvážně vstoupit. Nemusíme se učit hebrejsky, ani být ženatými muži po čtyřicítce. Důležité je poslouchat volání duše, která nás vede k poznání života a naplnění jeho smyslu. Tápání ve tmě nikomu nepomůže. Jasné vědomí a otevření srdce přináší plody pro všechny bytosti ve vašem okolí i pro planetu Zemi.

 

Kabala zdůrazňuje holografickou multidimenzionalitu, propojenost a hierarchii vesmíru. Stvořitel jako nepochopitelný, bez konce a počátku vševědomé bytí, je esenciálně přítomen v celém stvoření a zároveň stojí symbolicky nad, tedy mimo samotný model. Kabala jej nazývá Ejn, tedy Nic.

 

 

Z něj prýští tvoření do celého vesmíru jako nekonečný koloběh.

 

 

První dimenzí je Acilutsvět vyzařování. Je to božský svět krásy a čistoty, bez času a prostoru, bez emocí, rozkladu. Tady začíná projevené bytí ve své prapůvodnosti. Základním živlem je oheň.

 

Dále je úroveň Berija- svět stvoření, svět Ducha . Tady stvořené získává tvar, podobu ve vysokofrekvenční energetické úrovni. Vznikají zde matrice pro planety, bytosti, kvality, prostorové a časové souřadnice. Zde podle tradice sídlí Archandělé- vyspělé mnohadimenzionální bytosti, které stráží principy tvoření a podporují galaxie k uvědomění. Základním živlem je vzduch.

 

Další úroveň Jecira- svět utváření, svět Duše. Stále nehmotná realita, jejíž úrovně se člověk dotkne při meditaci, nebo při blízkosti smrti, při silném emočním zážitku. Zde jest sídlo andělů, nanebevzatých mistrů, bytostí, jež ve své evoluci dosáhli osvícení a posunuli se na vyšší úroveň bytí. Základním živlem je voda.

 

Nejnižší úroveň je Asia-svět dohotovení, svět hmoty. Zde se v hmotném těle připravují a učí bytosti pro vstup do vyšších světů. Je to náš svět, kde prožíváme ve fyzickém těle radosti i strasti, Tento svět je nejdál od stvořitele, jest nejvíce propleten nevědomím. Tady skrze hmotu počíná evoluce vesmírného tvoření směrem ke svému mentálnímu Tvůrci. Základním živlem je země.

 

 

Každá tato úroveň obsahuje model stromu života 10 (11) sefir, které symbolizují stvoření, principy vesmíru i člověka, ale také principy lidských vztahů, institucí, náboženství, filosofií, podnikání, atd.

 

 

 

 

Kether- je koruna, zde počíná vše, je to všeobsahující symbol každého zrodu, esence v každé úrovni bytí

Chochma- první impulz stvoření, mistr inspirace, potenciál myšlenek a idejí

Bína- to je myšlenka ve svém tvaru, ve své konkrétnosti a uplatnitelnosti, zde jsou hranici limity, potenciál ve své podobě, odpovědnost omezení

Daat-nepravá tajemná sefira přechodu, transformace, přerodu, propast před osvícením, uzdravením , uvědoměním

Chesed- nekonečná láska, milosrdenství, laskavost, neomezená expanze, vymyká se kontrole, je nezadržitelná

Gevura- přísná láska, milosrdenství, jež má směr, laskavost v hranicích, milosrdenství na správné adrese

Tiferet-centrum, střed, vyváženost, slunce, skutečné já, pravda a krása, sefira vyvažující principy, dlící na centrálním pilíři stromu, rovnováha a harmonie jednání, chování, emocí

Necach- vášeň, sexualita, prožitek, rozplývání se, plynutí na vlně rozkoše, počátek procesů v přírodě, v člověku, v podnikání i ve vztazích

Hod- intelekt, rozum, analyzování, zkoumání, udržování rozjetých procesů impulzů (v práci i soukromém životě, v těle, v přírodě)

Jesod- osobnost, ego, které nás učí, tajemný měsíc podvědomí plný tajuplných sil, získávání zkušenosti, vědomé i automatické prožívání

Malkuth- místo projevení se všech sefir, hmotné tělo, země, prožívání fyzické reality skrze smysly

 

Takto tedy kabala člení vesmír a jeho principy, zrcadlící se ve všem stvořeném a projeveném.

Najdete tady vztah k tarotu, k čakrám a energetickému tělu, k obřadům a svátkům, k posvátným místům, k businessu, k rodině, k posvátnému květu života, ke zdraví, ke štěstí a spokojenosti.

Jestli využijete této moudrosti, je na vás.

Kontakt

Hynek Nekuža Starodejvická 1898/6
Praha 6
160 00
Dejvice
737 933 563 nekuza@seznam.cz