Magický rozměr člověka

19.04.2011 21:39

Magický rozměr člověkaSlovo magie a jeho význam a náplň – to vše je v naší moderní společnosti opředeno mnoha mýty, magické techniky a postupy vyvolávají pocit strachu, postoj nepřijetí, asociace tajemna, sektářství či přežitku. Což je na vyspělou společnost, za níž se považujeme, dosti primitivní a nevědomé. Přitom každý z nás ve svém praktickém životě principy magie používá, aniž by o tom tušil, tedy nevědomě.


Celý obraz naší planety, kvality života na Zemi, všechny náboženské i filosofické směry, rozvoj vědy, instituce, sport, kultura, vztahy v rodině, vše je postaveno na principech či zákonech, které fungují v celém vesmíru. Pokud tyto principy užíváme vědomě, s láskou, úctou a s pokorou vůči řádu Vesmíru, daří se nám v životě dobře, chápeme smysl naší existence, jsme spojeni s životní energií a  naplňujeme své poslání, které jsme si vybrali pro inkarnaci na Zemi v tomto čase. Pokud je využíváme nevědomě, tedy s emocemi a vlastnostmi skrytími v podvědomí jako jsou strach, smutek, bolest, pýcha, zlost, vztek, závist, je tím zatíženo vše, co je na Zemi vytvořeno.

 

Vznikají tak často struktury z hlediska energie strnulé a působící dojmem neživotnosti. S pohledu magie je můžeme změnit. Ale jedině naší mentální silou, tím že do nich vědomě vpustíme naše touhy, přání a postoje založené na lásce, milosti, soucitu, radosti, hojnosti. Jak ale zjistíme, že se do toho nemíchají emoce z podvědomí a že nám strach ze života neubere energii k tvoření naší reality? Tím, že budeme poznávat sami sebe jako bytost mnoha dimenzí, mnoha těl a možností. Tím, že odkryjeme tajemství mikrokosmu-lidské bytosti, která je stvořena na stejných principech a ze stejné látky- živlů jako makrokosmos- tedy vesmír, můžeme se stát vědomými mágy, tvůrci svých životů a tím realit na planetě Zemi. V tom spočívá tajemství blahobytu a radosti, naplněného života, spokojenosti, smysluplnosti našeho konání.


Ano, principy magie souvisí s principy tvoření, souvisí s vědomím, že ve vesmíru existuje Jednota a vyváženost sil. Pokud vznikne nerovnováha, jsou okamžitě vyslány síly na obnovení harmonie. Základním zákonem je princip Karmy- příčiny a následku. Neboť člověk může sílu magie používat dle své svobodné vůle. Snaží-li se tvořit ze svých nízkých pudů, temných emocí (ty, jež nám působí bloky, nemoci, konflikty, smutek, životní krize, atd.), ziskuchtivosti a nehledí na okolí, karma mu vrátí tento prožitek a on zažije v této či jiné inkarnaci zkušenost z opačného úhlu, z agresora a manipulátora se stane oběť a manipulovaný. Tím se z pohledu Jednoty a evoluce učíme, abychom se zdokonalovali (vlastně poznávali naši dokonalou podstatu a čistili se od nedokonalého) a směřovali zpátky domů, k našemu vesmírnému Stvořiteli. Naším posláním je tedy učit se, poznávat, přijmout život jako dar a směřovat do vyšších sfér.
Ovšem jak na to? Co nebo kdo nám pomůže magické principy, rituály, techniky a léčení či čištění poznat a prožít?

 

Záleží na cestě každého z nás. Může to být zážitek vyššího vědomí, který prožijeme na semináři v blízkosti moudré či osvícené bytosti, v blízkosti smrti, při návštěvě posvátného místa. Dále je zde mnoho dobře napsaných magických knih, které dnes vycházejí (viz. Seznam literatury). Nebo se ozve naše duše a skrze vůli nás přesvědčí o tom, že musíme svůj život změnit, neboť je neradostný, bolestný a nenaplňující. A v tu chvíli vezmeme zodpovědnost za tvoření svého života do svých rukou. Začneme čistit podvědomí od emocionálních toxinů, začneme měnit podvědomé postoje, které nás učili rodiče, protože chceme žít podle svých pocitů a postojů  naplněných energií a životní silou. Spojíme se s vyšším vědomím, které vidí a vnímá věci skryté za běžnou realitou. Život se opět stane posvátným a vědomě prožívaným. 

 

Vstoupíme do mystického prožitku Tady a Teď, prožitek fyzického těla rozšíříme o prožitek v energetických tělech ,o  prožitek duše, o prožitek ducha a  jednoty se vším. Začínáme vidět bytosti a entity jemnějších realit. Léčíme sebe i ostatní, vyzařujeme charisma a sílu Lásky. Zlepšujeme svůj charakter, vztah k rodičům, přátelům, spolupracovníkům. Milost naplní náš život a my letíme na jeho křídlech. Žijeme magickými rituály, které jsme si sami vytvořili, tolerujeme druhé, neb jsou odrazem nás samých, jsme chápavější vnímavější, konflikty a problémy řešíme s nadhledem, nedramaticky, neosobněji. Sobě věnujeme více síly, času, lásky, abychom mohli pomáhat ostatním, kteří tápou či nevědí, abychom přetvořili realitu strachu a bolesti na realitu lásky a soucitu.


Magie je tedy vědomá práce s energií v mentální sféře, která zahrnuje vesmír a také člověka. Nejenže nám pomáhá chápat posvátnost tvoření, ale učí nás žít probuzením tvůrčí síly v nás. Porozumíme skrytým vztahům mezi posvátnou geometrií a tvořením realit, planet, bytostí.

Pochopíme, proč se lidí chovají k sobě tak či tak, proč ten je nemocný a druhý ne, proč se jednou daří více a podruhé méně, proč nás naše práce baví či nikoliv, z čeho máme strach, fobii, trapný pocit, a začneme tuto svou realitu měnit, přetvářet, posilovat sílu našeho konání, podporovat projevy posvátné moudrosti a úcty.

Začneme se opírat o skutečné hodnoty v práci, v rodině, při sportu.

Dokážeme se uzemnit a prožívat intenzivně své tělo a neunikáme do kolotoče myšlenek, domněnek a posuzování. Jsme citliví a tím vnímáme, co cítí nebo si myslí druzí.

Přestáváme žít realitu za ochrannými maskami osobnosti, které podporují klam a lež, jsme více spontánní živí a jednáme intuitivně a s láskou v daný okamžik bez obav, co se stane, protože skrze nás promlouvá sama božská existence.

K tomu potřebujeme odvahu, pokoru před existencí a vůli vytrvat. Pak to, co jsme a co známe, skutečně žijeme a praktikujeme nabyté znalosti v každodenní skutečnosti.


Poselství Mága:


Nechť Láska a jasné vědomí naplní můj život a život ostatních! Nechť moudrost tvoření poznávám a praktikuju ku prospěchu svému i ostatních! Nechť vůle má je v souladu s vůlí božského Stvořitele! Amen.

 

 


Seznam zajímavé a praktické magické literatury:


Maggy Witehouseová-Kabala
Drunvalo Melchizedek-Prastaré tajemství květu života 1.a 2.díl
Doreen Virtue- Božská magie
František Bardon- Brána k opravdovému zasvěcení                          
Ziegler Gerd B.-Tarot- Cesta do života
Eduard Tomáš – Milarepa
Albert Ignatěnko-Schola Vitae
Kyriacos C. Markides- Strovoloský mág
Szepes Mária – Červený lev
Elisabeth Heich – Zasvěcení
Jozef Karika - Magie peněz

Kontakt

Hynek Nekuža Starodejvická 1898/6
Praha 6
160 00
Dejvice
737 933 563 nekuza@seznam.cz