Šamanismus-hledání smyslu

19.04.2011 21:38

 Šamanismus-hledání smyslu


V současné době dosti frekventované slovo. Je mnoho výkladů, co je šamanismus a kdo je to  šaman, takže se pokusím o svůj pohled na toto téma, protože se mě bytostně dotýká, neboť jdu mimo jiné touto šamanskou cestou transformace.


Každá kultura v období rodové společnosti měla svého šamana, medicinmana, kouzelníka. Jeho úkolem bylo provádět posvátné rituály, léčit, ukazovat bojovníkům, kde nalézt svou sílu, znovuobnovovat kontakt s přírodními zdroji, komunikovat s duchy a přírodními elementárními bytostmi, poznat tajemství smrti a života a předávat nabyté znalosti a zkušenosti, pomocí vizí a výkladu snů předávat důležité informace, atd. S vývojem civilizací na Zemi došlo k tomu, že některé oblasti světa se rozvinuly po stránce materiální, myšlenkové, hospodářské, atd. a některé zůstaly v rodové či sousedské občině. Ze svého pohledu jsme je nazvali primitivní (viz američtí Indiáni), a tudíž méně významné, neboť se nepodílejí na naší moderní civilizační hře, která spočívá v boji o moc, peníze, emoce, myšlenky.

 

S postupujícím drancováním a vyžíváním planety zjistili mnozí lidé, že jim to nepřináší ani lásku, ani spokojenost, ani naplnění, ale naopak je to odvádí od zdroje života, jímž je příroda, Matka země, a také zjistili, že je tento moderní způsob života odvádí od sebe samých. A proto se začínají čím dál více zajímat o moudrost prastarých učení (tantra, meditace, magie, aj.), které je vedou blíže k poznání a prožití sebe sama a díky nimž cítí lásku, podporu, bezpečí a napojení na přirození zdroje energie. A šamanismus mezi tato stará moudrá učení také patří.


Jedna z mála kultur, která si šamanské tradice podržela, předává je dál, byť její společnost civilizačně postoupila, je kultura Keltů (zejména na britských ostrovech). Je to i popularitu keltských mýtů o Artušovi a Avalonu. Byť se z keltské tradice často dělá turistická atrakce. 


Co se týče historie, víme, že se šamani z různých kultur a míst na planetě společně setkávali, sdíleli svá učení a směřovali ke společnému pojetí medicínského kruhu a jiných tradic. Tak vzniklo učení, které má určitou podobu. Na druhou stranu zde existuje mnoho svérázných přístupů, metod a pojetí, které používají šamani své kultury, svého kmene či rodu.


Pro mě je šamanismus cesta ke znovuspojení s Velkým Duchem skrze Praotce Slunce, Pramatku Zemi, Prasíly vody a Prasíly vzduchu.  Znovu nalézám způsoby komunikace s elementárními bytostmi, jejichž domovem je astrálně-emocionální dimenze bytí. Tyto bytosti spojují materiální přírodní svět se zdroji bytí, zdroji života a mají živlovou povahu. Procházím vědomými očistnými procesy v tranzu a rozšířenými stavy vědomí. V těchto procesech uvolňuji strachy, bolesti a smutky, aby do buněk mohla znovu proudit láska a síla.

Šamani znají mystérium smrti a komunikují se světem záhrobním. Rituál smrti byl pro mě velmi důležitý, neboť jsem díky němu mohl uvolnit velké množství strachu, který se ukrývá v podvědomí.

 

Proces rozšiřování vědomí zase rozpouští ego, a člověk tak může vplout do vyšších dimenzí, kde prožívá cesty zasvěcení, vize budoucnosti a kontakt s vyššími bytostmi. Skrze šamanské nástroje např. buben lze rozvibrovat auru a započíst léčebný proces.

 

Lze zažít jedinečné bytí spojením se všehomírem, kdy stačí sedět a vnímat, jak tělem proudí láska, která nás spojuje se vším. Dále je možno projít iniciačními procesy, které tak chybí v naší moderní společnosti.

 

Šamanská cesta učí pokoře k cyklům Země, tedy i cyklům člověka, učí mě opět vnímat posvátnost života. Svět se mi už nejeví jako nebezpečné a nepochopitelné místo, je to posvátný prostor, kde mnoho bytostí hledá cestu k smyslu bytí, k naplnění a uskutečnění života. Ale jedině v pokoře před existencí a úctě. Země lidem nepatří, ale lidé patří Zemi. 


Jak jsem výše podotkl, šamanismus dnes vnímá mnoho lidí jako cosi exotického a atraktivního, popř. módního. Je třeba si ale uvědomit, že vstoupit na šamanskou cestu znamená v prvé řadě přijmout zodpovědnost za svůj život a svoje konání. Je důležité postupně vystoupit ze společenských rolí, v nichž se člověk cítí být šachovou figurkou na šachovnici konzumního světa či malým dítětem, které hraje hru společenských masek na agresory a oběti. Šamanismus je cesta ke skutečné lidské svobodě, proto je krkolomná, plná výzev, vstupů do neznáma a nebezpečna byť vědomě a s otevřeným srdcem.

 

V principu je tato cesta velmi podobná hermetické cestě magie. Takže každý, kdo chce touto cestou jít, by si měl uvědomit, zda ho tato cesta skutečně přitahuje a s jakými záměry na ní vstupuje. Právě povaha a směr záměru určují cestu každého z nás v procesech rozšířeného vědomí, kde se otevírají temné stránky duše za účelem přijetí a transformace. Což je jeden s hlavních cílů, který v šamanské cestě hledám. Tato cesta je integrální součástí mé životní Cesty, a tak k ní i přistupuju.

 

Kontakt

Hynek Nekuža Starodejvická 1898/6
Praha 6
160 00
Dejvice
737 933 563 nekuza@seznam.cz